BÀI TẬP NHÓM LẦN 1

posted Feb 2, 2012, 7:56 AM by Tai Huynh   [ updated Feb 2, 2012, 8:01 AM ]

Yêu cầu:

Các nhóm chọn một trong những hình thức thương mại điện tử dưới đây, tìm ít nhất 2 ví dụ (1 Việt nam và 1 quốc tế):

 • B2B: website giao dịch giữa các doanh nghiệp
 • B2C: website bán sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp cho người tiêu dùng
 • B2E: website cung cấp các thông tin của doanh nghiệp cho nhân viên
 • C2B: website dành cho cá nhân rao bán sản phẩm/ dịch vụ cho các doanh nghiệp
 • C2C: website rao mua, rao bán sản phẩm/ dịch vụ giữa người tiêu dùng
 • G2B: website dành cho chính phủ cung cấp sản phẩm / dịch vụ cho doanh nghiệp
 • G2C: website dành cho chính phủ cung cấp sản phẩm / dịch vụ cho cá nhân
 • M-commerce: các hình thức thương mại điện tử qua điện thoại
 • SMS/QR Code: các hình thức thương mại điện tử qua tin nhắn điện thoại, mã QR
 • EDI: hệ thống trao đổi thông tin điện tử
 • Groupon: website mua sản phẩm/ dịch vụ theo nhóm
 • 3rd payment gateway: website cung cấp các hình thức thanh toán qua mạng
 • E-Learning: website huấn luyện và đào tạo qua mạng
 • ERP: hệ thống hoạch định nguồn nhân lực
 • CRM: hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
 • SEO/SEM: tiếp thị trực tuyến trên các công cụ tìm kiếm
 • SMM: tiếp thị trực tuyến trên mạng xã hội
 • EDM/SDM: tiếp thị trực tuyến qua email/tin nhắn điện thoại

Tiến hành tìm hiểu, dẫn chứng cụ thể và phân tích lợi/hại của hình thức thương mại điện tử đang tìm hiểu.

Hình thức nộp bài:

 • Từng nhóm chuẩn bị bài báo cáo trình bày bằng MS Power Point, lưu thành 01 file theo cú pháp  [TMDT]_Nhom[Mã nhóm]_Lan1.pptx (ví dụ: TMDT_Nhom01_Tuan1.pptx)
 • Gửi email về lớp trưởng trước ngày 15/02/2012.
 • Lớp trưởng tổng hợp tất cả các bài báo cáo gửi cho Giảng viên vào giờ học ngày 16/02/2012.

Lưu ý:

 • Không chấp nhận nộp bài trễ dưới mọi hình thức
Comments