Đồ án 2: Xây dựng website mạng xã hội

posted Mar 10, 2012, 7:26 PM by Tai Huynh
 • Tuần 1 (12/03): Lựa chọn một chủ đề mạng xã hội
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Chu de mang xa hoi
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03) + Tuần 4 (02/04): Tìm hiểu một framework để xây dựng mạng xã hội
  • Social Engine  | Elgg | Dophin ...
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Framework mang xa hoi
 • Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04) + Tuần 7 (23/04) + Tuần 8 (30/04): Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Ung dung mang xa hoi
 • Tuần 9 (07/05) + Tuần 10 (14/05): Báo cáo cuối kì
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao cuoi ki
Comments