Đồ án 2: Xây dựng website B2B hoặc B2C

posted Mar 10, 2012, 7:29 PM by Tai Huynh
 • Tuần 1 (12/03) +  Tuần 2 (19/03): Ý tưởng phát thảo website B2B hoặc B2C
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Phat thao y tuong
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03) + Tuần 4 (02/04): Phân tích thiết kế
  • Social Engine  | Elgg | Dophin ...
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Phan tich + Thiet ke
 • Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04) + Tuần 7 (23/04) + Tuần 8 (30/04): Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Ung dung minh hoa
 • Tuần 9 (07/05) + Tuần 10 (14/05): Báo cáo cuối kì
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao cuoi ki
Comments