Đồ án 2: Tìm hiểu các phương pháp thu thập thông tin tự động

posted Mar 10, 2012, 7:24 PM by Tai Huynh
 • Tuần 1 (12/03): Lựa chọn một trang mạng xã hội để thu thập thông tin
  • Facebook, Twitter, Linked-In, Google Plus, Forum
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03):  + Tuần 4 (02/04): Đọc tài liệu về phương pháp thu thập thông tin
  • Tài liệu http://db.tt/6hdUZCLC
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Tong hop phuong phap thu thap thong tin
 • Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04) + Tuần 7 (23/04) + Tuần 8 (30/04): Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Xây dựng ứng dụng minh họa thu thập thông tin trên 1 trang mạng xã hội
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Ung dung minh hoa
 • Tuần 9 (07/05) + Tuần 10 (14/05): Kiểm thử
  • Kiểm thử ứng dụng trên 1 trang GVHD cung cấp
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao cuoi ki
Comments