Đồ án 1: Tìm hiểu mobile flatform và viết ứng dụng minh họa

posted Mar 10, 2012, 7:08 PM by Tai Huynh
Kế hoạch thực hiện đồ án:

 • Tuần 1 (12/03): Lựa chọn công nghệ
  • Lựa chọn một công nghệ để bắt đầu làm đồ án: Android / iOS / Window Mobile
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03): Tìm hiểu công nghệ
  • Tìm hiểu kiến trúc của công nghệ, các API và phương pháp lập trình
  • Liệt kê các ứng dụng phổ biến nhất
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Tim hieu Android
 • Tuần 4 (02/04) + Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04):  Thiết kế ứng dụng minh họa
  • Phát thảo ý tưởng ứng dụng minh họa
  • Các use-case và các màn hình giao diện
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Thiet ke ung dung
 • Tuần 7 (23/04) +  Tuần 8 (30/04)  + Tuần 9 (07/05) +  Tuần 10 (14/05): Phát triển Ứng dụng minh họa
  • Phát triển ứng dụng minh họa cho đồ án
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Chuong trinh minh hoa
Comments