ĐH TĐT - 2011/12-HK2 - ĐỒ ÁN MÔN HỌC


Đồ án 2: Xây dựng website B2B hoặc B2C

posted Mar 10, 2012, 7:29 PM by Tai Huynh

 • Tuần 1 (12/03) +  Tuần 2 (19/03): Ý tưởng phát thảo website B2B hoặc B2C
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Phat thao y tuong
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03) + Tuần 4 (02/04): Phân tích thiết kế
  • Social Engine  | Elgg | Dophin ...
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Phan tich + Thiet ke
 • Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04) + Tuần 7 (23/04) + Tuần 8 (30/04): Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Ung dung minh hoa
 • Tuần 9 (07/05) + Tuần 10 (14/05): Báo cáo cuối kì
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao cuoi ki

Đồ án 2: Xây dựng website mạng xã hội

posted Mar 10, 2012, 7:26 PM by Tai Huynh

 • Tuần 1 (12/03): Lựa chọn một chủ đề mạng xã hội
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Chu de mang xa hoi
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03) + Tuần 4 (02/04): Tìm hiểu một framework để xây dựng mạng xã hội
  • Social Engine  | Elgg | Dophin ...
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Framework mang xa hoi
 • Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04) + Tuần 7 (23/04) + Tuần 8 (30/04): Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Ung dung mang xa hoi
 • Tuần 9 (07/05) + Tuần 10 (14/05): Báo cáo cuối kì
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao cuoi ki

Đồ án 2: Tìm hiểu các phương pháp thu thập thông tin tự động

posted Mar 10, 2012, 7:24 PM by Tai Huynh

 • Tuần 1 (12/03): Lựa chọn một trang mạng xã hội để thu thập thông tin
  • Facebook, Twitter, Linked-In, Google Plus, Forum
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03):  + Tuần 4 (02/04): Đọc tài liệu về phương pháp thu thập thông tin
  • Tài liệu http://db.tt/6hdUZCLC
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Tong hop phuong phap thu thap thong tin
 • Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04) + Tuần 7 (23/04) + Tuần 8 (30/04): Xây dựng ứng dụng minh họa
  • Xây dựng ứng dụng minh họa thu thập thông tin trên 1 trang mạng xã hội
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Ung dung minh hoa
 • Tuần 9 (07/05) + Tuần 10 (14/05): Kiểm thử
  • Kiểm thử ứng dụng trên 1 trang GVHD cung cấp
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao cuoi ki

Đồ án 1: Tìm hiểu mobile flatform và viết ứng dụng minh họa

posted Mar 10, 2012, 7:08 PM by Tai Huynh

Kế hoạch thực hiện đồ án:

 • Tuần 1 (12/03): Lựa chọn công nghệ
  • Lựa chọn một công nghệ để bắt đầu làm đồ án: Android / iOS / Window Mobile
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03): Tìm hiểu công nghệ
  • Tìm hiểu kiến trúc của công nghệ, các API và phương pháp lập trình
  • Liệt kê các ứng dụng phổ biến nhất
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Tim hieu Android
 • Tuần 4 (02/04) + Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04):  Thiết kế ứng dụng minh họa
  • Phát thảo ý tưởng ứng dụng minh họa
  • Các use-case và các màn hình giao diện
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Thiet ke ung dung
 • Tuần 7 (23/04) +  Tuần 8 (30/04)  + Tuần 9 (07/05) +  Tuần 10 (14/05): Phát triển Ứng dụng minh họa
  • Phát triển ứng dụng minh họa cho đồ án
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Chuong trinh minh hoa

Đồ án 1: Tìm hiểu một CMS/Framework PHP và viết ứng dụng minh họa

posted Mar 10, 2012, 6:59 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 10, 2012, 7:04 PM ]

Kế hoạch thực hiện đồ án:

 • Tuần 1 (12/03): Lựa chọn công nghệ
  • Lựa chọn một công nghệ để bắt đầu làm đồ án
   • CMS: Drupal, Joomla, Wordpress, Typo3
   • Framework: Code Ignitor, Cake PHP, Zend FW
 • Tuần 2 (19/03) + Tuần 3 (26/03):  + Tuần 4 (02/04): Tìm hiểu công nghệ
  • Tìm hiểu kiến trúc của CMS/framework, cách cài đặt, cấu hình và sử dụng
  • Liệt kê các modules/add-ons/theme thường sử dụng nhất
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao lan 1
 • Tuần 5 (09/04) + Tuần 6 (16/04): Phát triển module
  • Tìm hiểu cách phát triển một module mới
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao lan 2
 • Tuần 7 (23/04) + Tuần 8 (30/04): Ứng dụng minh họa
  • Đề xuất ứng dụng minh họa cho đồ án
  • Phân tích GAP: Liệt kê các chức năng + các module 
  • Báo cáo bằng file PPT
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao lan 3
 • Tuần 9 (07/05) + Tuần 10 (14/05): Phát triển ứng dụng
  • Phát triển ứng dụng minh họa
  • Báo cáo qua mail: me@hlttai.com - Subject: [DOAN1][MSSV+MSSV] Bao cao cuoi ki

1-5 of 5