Recent site activity

Oct 21, 2012, 6:40 PM Tai Huynh edited UFM - 2012 - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Oct 21, 2012, 6:39 PM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Oct 21, 2012, 6:38 PM Tai Huynh created UFM-2012-eCommerce
Oct 21, 2012, 6:36 PM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Oct 21, 2012, 6:36 PM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Jun 4, 2012, 8:01 AM Tai Huynh created NGÀY THI CUỐI KÌ
Jun 4, 2012, 8:01 AM Tai Huynh created THI CUỐI KÌ
Jun 4, 2012, 8:00 AM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
May 17, 2012, 7:53 AM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
May 17, 2012, 7:51 AM Tai Huynh edited Về việc kiểm tra cuối kì
May 14, 2012, 8:10 PM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
May 14, 2012, 8:10 PM Tai Huynh created Về việc kiểm tra cuối kì
Apr 1, 2012, 5:29 PM Tai Huynh edited Danh sách bài tập lớn (cập nhật 02/04)
Apr 1, 2012, 5:16 PM Tai Huynh edited Danh sách thuyết trình
Mar 23, 2012, 6:21 PM Tai Huynh edited ĐH-KHTN - 2012 - QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Mar 23, 2012, 6:14 PM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Mar 23, 2012, 6:13 PM Tai Huynh created hcmus-2012-spm
Mar 16, 2012, 5:49 AM Tai Huynh edited TRANG CHỦ
Mar 16, 2012, 5:49 AM Tai Huynh edited ĐH TĐT - 2011/12 HK2 - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Mar 16, 2012, 5:48 AM Tai Huynh created tdt-2011-hk2-ooad
Mar 10, 2012, 7:29 PM Tai Huynh created Đồ án 2: Xây dựng website B2B hoặc B2C
Mar 10, 2012, 7:26 PM Tai Huynh created Đồ án 2: Xây dựng website mạng xã hội
Mar 10, 2012, 7:24 PM Tai Huynh created Đồ án 2: Tìm hiểu các phương pháp thu thập thông tin tự động
Mar 10, 2012, 7:08 PM Tai Huynh created Đồ án 1: Tìm hiểu mobile flatform và viết ứng dụng minh họa
Mar 10, 2012, 7:04 PM Tai Huynh edited Đồ án 1: Tìm hiểu một CMS/Framework PHP và viết ứng dụng minh họa

older | newer