TRANG CHỦ‎ > ‎

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - 2010

Môn học

MÔN:       PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
LỚP:        07TH1D, 02TH1D
T/GIAN:    CA 3 B303 + CA 4B506 THỨ NĂM, ĐH TĐT

Thông báo

  • Nộp bản đặc tả đề tài - Hạn nộp bản mô tả yêu cầu người dùng (URD) của đề tài là 11:59PM ngày 22/11/2010.- Hình thức nộp bài    - Gửi qua mail:      hlttai at itam ...
    Posted Nov 22, 2010, 6:34 PM by Tai Huynh
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »
Subpages (1): Thông báo