TRANG CHỦ‎ > ‎

2011-HK1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Thông báo về việc báo cáo đồ án môn học:

- Ngày 07/01 thầy có việc bận đột xuất vào buổi sáng, nên sẽ dời buổi chấm đồ án sang 2h chiều. Bạn nào không đi được thời gian này thì email riêng cho thầy để sắp xếp buổi khác.

- Các bạn chuẩn bị kỹ bài báo cáo + demo minh họa và đăng kí ngày chấm đồ án ở đây http://tinyurl.com/6tpg3g9.  

- Danh sách đăng kí:

 ------------------------
Các bạn đăng kí đồ án thực hiện theo lịch làm việc sau:
 • Tuần 1: Bắt đầu từ ngày 26/09/2011, các nhóm gặp thầy để mô tả đề tài và lên kế hoạch thực hiện:
  • Đề tài về OpenERP, OpenBravo: Gặp vào 9h sáng thứ 2 tại VPK
  • Đề tài về Lập trình di động: Gặp vào 9h sáng thứ 3 tại VPK
  • Đề tài về Mạng xã hội, thu thập dữ liệu web: Gặp vào 9h sáng thứ 4 tại VPK (dời sang sáng thứ 6)
  • Đề tài về Joomla: Gặp vào 9h sáng thứ 6 tại VPK
  • Đề tài về Drupal: Gặp vào 9h sáng thứ 6 tại VPK
  • Lớp liên thông: Gặp vào 4h30 chiều thứ 7 tại VPK
 • Tuần 2: Kế hoạch thực hiện đề tài
 • Tuần 4 (17/10/2011): Báo cáo lần 1
 • Tuần 8 (14/11/2011): Báo cáo lần 2
  • Các bạn chuẩn bị báo cáo lần 2 (dời qua tuần 21/11/2011)
 • Tuần 10: Báo cáo cuối cùng

Comments