Học bù + bài tập cuối kì ngày 04/12/2011

posted Nov 30, 2011, 3:58 AM by Tai Huynh   [ updated Nov 30, 2011, 6:14 AM ]
Lớp Chuyên đề Công nghệ phần mềm sẽ học bù vào ngày 04/12/2011.
- Thời gian: ca 1 + 2 Chủ Nhật 04/12/2011
- Phòng: B205

Đề nghị các bạn đi đầy đủ.
Comments