2011-tdt-cdcnpm-announcements

Học bù + bài tập cuối kì ngày 04/12/2011

posted Nov 30, 2011, 3:58 AM by Tai Huynh   [ updated Nov 30, 2011, 6:14 AM ]

Lớp Chuyên đề Công nghệ phần mềm sẽ học bù vào ngày 04/12/2011.
- Thời gian: ca 1 + 2 Chủ Nhật 04/12/2011
- Phòng: B205

Đề nghị các bạn đi đầy đủ.

Thông báo nghỉ học sáng thứ 4 (28/09/2011)

posted Sep 27, 2011, 5:01 AM by Tai Huynh


Danh sách đề tài nhóm CDCNPM2 (thứ 4)

posted Aug 30, 2011, 6:28 PM by Tai Huynh

Kế hoạch thực hiện:
 • Tuần 2: Đăng kí đề tài
 • Tuần 3: Gửi đề cương (gồm những nội dung chính sẽ thực hiện trong đề tài)
 • Tuần 7: Gửi bản ppt lần 1 (60%)
 • Tuần 9: Gửi bản ppt hoàn chỉnh
 • Tuần 10: Thuyết trình

Danh sách đề tài nhóm CDCNPM1 (thứ 3)

posted Aug 29, 2011, 6:41 PM by Tai Huynh

Kế hoạch thực hiện:
 • Tuần 2: Đăng kí đề tài
 • Tuần 3: Gửi đề cương (gồm những nội dung chính sẽ thực hiện trong đề tài)
 • Tuần 7: Gửi bản ppt lần 1 (60%)
 • Tuần 9: Gửi bản ppt hoàn chỉnh
 • Tuần 10: Thuyết trình

Tài liệu môn học

posted Aug 27, 2011, 4:43 PM by Tai Huynh   [ updated Aug 27, 2011, 4:47 PM ]

Tất cả tài liệu của môn học sẽ được chia sẽ trên Dropbox

1. Tạo account http://db.tt/a8pNauP

Quy định đăng kí đề tài

posted Aug 25, 2011, 12:14 AM by Tai Huynh   [ updated Aug 26, 2011, 9:25 PM ]

1. Đề tài liên quan đến các vấn đề chuyên sâu của công nghệ phần mềm, ví dụ:
 1. Socio-technical Systems
 2. Component-based Software Engineering
 3. Distributed Software Engineering
 4. Service-oriented Architecture
 5. Embedded Systems
 6. Aspect-oriented software engineering
 7. Configuration Management
 8. Software Testing
 9. Project Management
 10. Software Process
 11. Social Networks
 12. Frameworks & API
 13. Platforms

2. Không nên chọn các đề tài về công nghệ nhưng đã quá phổ biến ví dụ Ajax, Joomla, Wordpress ... hoặc mang tính chung chung Software Testing ...

3. Được quyền đăng kí nhiều lần, sẽ chọn kết quả đăng kí sau cùng.

Kết quả đăng kí chuyên đề thuyết trình

posted Aug 24, 2011, 8:48 PM by Tai Huynh


Đăng kí chuyên đề thuyết trình

posted Aug 24, 2011, 8:45 PM by Tai Huynh


1-8 of 8