Nghỉ học ngày 02/10

posted Sep 30, 2010, 7:09 PM by Tai Huynh   [ updated Sep 30, 2010, 7:10 PM ]
Thông báo nghỉ học ngày 02/10 do thầy đi công tác. Tuần 09/10 học bình thường. Lịch bù thông báo sau.
Comments