TRANG CHỦ‎ > ‎

ĐH KHTN - PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - 2010

Môn học

MÔN:       PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.
LỚP:        HCMUS-TTH-2007
T/GIAN:    7H - 9H THỨ BẢY, E302, ĐH KHTN

Bài giảng

Showing 0 files from page Bài giảng.

Tài liệu tham khảo

 • Bài làm của khóa 2009 (thiết kế)   0k - Dec 28, 2010, 1:04 AM by Tai Huynh (v4)
 • Bài giảng lý thuyết - ĐH KHTN   0k - Nov 14, 2010, 6:17 PM by Tai Huynh (v4)
 • Bài giảng lý thuyết - ĐHBK   0k - Nov 7, 2010, 12:15 AM by Tai Huynh (v4)
 • Bài làm của khóa 2009   0k - Nov 6, 2010, 9:09 PM by Tai Huynh (v4)
 • Object Oriented Analysis & Design (Wiley 2005)   0k - Sep 26, 2010, 3:57 AM by Tai Huynh (v4)
  ‎Understanding System_Development with UML 2.0‎
Showing 5 files from page Tài liệu tham khảo.

Thông báo

 • Nộp bài thiết kế đối tượng + giao diện ngày 22/01/2011 Xin lỗi các bạn do con thầy bệnh phải nằm viện nên không tiếp tục lên lớp được. Các bạn nộp bài design vào ngày 22/01/2011 nhé. Nội ...
  Posted Dec 29, 2010, 4:54 PM by Tai Huynh
 • Nộp SRS v1.0 ngày 05/12/2010 - Hạn nộp bản đặc tả (SRS) của đề tài là 11:59PM ngày 05/12/2010.- Hình thức nộp bài    - Tiêu đề mail:       [OOSD] [<tên_nhóm>] SRS v1.0  -> ví ...
  Posted Nov 20, 2010, 11:22 PM by Tai Huynh
 • Bài nộp URD v1.0 1. Bài nộp:   - http://www.mediafire.com/?az41rxfo6z76xlj2. Nhắc nhở:    - Một số nhóm trưởng khi gửi mail không CC cho các thành viên còn lại.   - Nhóm DHQ, H2, HVH ...
  Posted Nov 14, 2010, 6:12 PM by Tai Huynh
 • Nộp URD v1.0 ngày 14/11/2010 - Hạn nộp bản mô tả yêu cầu người dùng (URD) của đề tài là 11:59PM ngày 14/11/2010.- Hình thức nộp bài    - Tiêu đề mail:       [OOSD] [<tên_nhóm ...
  Posted Nov 8, 2010, 1:38 AM by Tai Huynh
 • Kết quả đăng kí đề tài Các bạn vào http://sites.google.com/a/hlttai.com/home/hcmus-oosd-2010/thongbao/danhsachdangkinhom để xem kết quả đăng kí đề tài nhé.Do tối đa chỉ 2 ...
  Posted Nov 6, 2010, 8:58 PM by Tai Huynh
Showing posts 1 - 5 of 8. View more »

Thảo luận