Phân công thuyết trình 07TH3D

posted Mar 17, 2011, 9:45 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 24, 2011, 11:09 PM ]
1. Tài liệu thuyết trình
 •     Head First PMP, download trong phần tài liệu (http://www.mediafire.com/?zlwzlxryygi)
2. Phân công thuyết trình:
 • Nhóm 1 thuyết trình chương 3
 • Nhóm 2 thuyết trình chương 15 - 100 câu sau
 • Nhóm 3 thuyết trình chương 10
 • Nhóm 4 thuyết trình chương 6
 • Nhóm 5 thuyết trình chương 5
 • Nhóm 6 thuyết trình chương 4
 • Nhóm 7 thuyết trình chương 15 - 100 câu đầu
 • Nhóm 8 thuyết trình chương 12
 • Nhóm 9 thuyết trình chương 8
 • Nhóm 10 thuyết trình chương 9
 • Nhóm 11 thuyết trình chương 13
 • Nhóm 12 thuyết trình chương 7
 • Nhóm 13 thuyết trình chương 11
3. Thứ tự thuyết trình:
 • Thời gian:  từ tuần 2 (11/04/2011) + mỗi buổi 3 nhóm thuyết trình
 • Thứ tự theo chương: vd tuần 2 ( nhóm 1 + 6 + 5), tuần 3 (nhóm 12 + 9 + 10) ...
 • Gửi slide cho thầy 3 ngày trước khi thuyết trình
 • In 10 bộ slide để phát trước lớp
Comments