Danh sách nhóm lớp 07TH3D

posted Mar 24, 2011, 2:21 AM by Tai Huynh   [ updated Mar 24, 2011, 2:23 AM ]
1 Nguyễn Hữu Bảo Trân 070343T
1 Lê Hữu Thọ 070304T
1 Trần Khắc Trí 070363T
1 Nguyễn Hữu Tín 070377T
1 Lưu Hoàng Vũ 070395T
1 Võ Thiện Trí 070364T
2 Ngô Đình Thạnh 070302T
2 Nguyễn Chí Thanh 070307T
2 Nguyễn Việt Thắng 070299T
2 Nguyễn Công Thanh 070306T
2 Nguyễn Duy Tân 070277T
2 Phan Đức Vĩnh 070405T
3 Nguyễn Thanh Tùng 070325T
3 Vũ Thị Thảo 070295T
3 Hà Vương Giáng Trinh 070352T
3 Huỳnh Thị Thanh Trúc 070354T
3 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 070309T
3 Lê Thị Hiếu Thảo 070292T
4 Võ Thị Phương Thảo 070294T
4 Huỳnh Thị Phương Trâm 070341T
4 Đinh Nhật Trung 070355T
4 Nguyễn Thị Thùy 070316T
4 Nguyễn Văn Tuấn 070370T
4 Nguyễn Xuân Vũ 070401T
5 Võ Tấn Tài 070279T
5 Hà Minh Thảo 070290T
5 Lê Nhật Trường 070347T
5 Trương Ngọc Thành 070289T
5 Phan Thị Anh Thư 070281T
5 Nguyễn Huy Vũ 060322T
6 Hồ Ngọc Thạch 070301T
6 Cao Minh Tân 070275T
6 Lê Thanh Tân 070276T
6 Lê Văn Thắm 070296T
6 Phạm Ngọc Thái 070283T
6 Phạm Ngọc Việt 070391T
7 Nguyễn Văn Trình 070340T
7 Phan Chiến Thắng 070300T
7 Nguyễn Giang Hải Vân Thiên 070313T
7 Vy Hoài Thanh 070311T
7 Trần Quốc Toản 070339T
7 Đỗ Quốc Việt 070388T
8 Nguyễn Hoàng Vũ 070396T
8 Nguyễn Quốc Vũ 070398T
8 Trần Hữu Ý 070408T
8 Hà Chí Tài 070278T
8 Đinh Quốc Thắng 070297T
8 Đỗ Khánh Tuân 070365T
9 Nguyễn Văn Tuấn Vũ 070400T
9 Nguyễn Hoàng Việt 070390T
9 Tạ Hữu Vinh 070387T
9 Cung Triều Vượng 070380T
9 Nguyễn Lê Minh Tuấn 070371T
9 Trần Phan Minh Tuấn 070374T
9 Lê Hoàng Vũ 070394T
10 Lương Tuệ Thư 070280T
10 Nguyễn Hoàng Thiện 070315T
10 Võ Minh Thu 070322T
10 Nguyễn Trần Minh Tuấn 070372T
10 Nguyễn Đức Thắng 070298T
10 Nguyễn Thành Thái 070282T
11 Phan Thị Kim Thi 070312T
11 Phạm Ngọc Tước 070334T
11 Trương Thị Cẩm Tú 070334T
11 Nguyễn Phú Vinh 070385T
11 Trịnh Văn Tú 070335T
11 Lê Trần Anh Tú 070333T
12 Hoàng Nguyễn Tổng Trưởng 070350T
12 Trần Bình Trọng 070346T
12 Chu Đại Thắng 910178T
12 Trần Đình Lâm 060222T
12 Nguyễn Đức Tuấn 060300T
12 Hoàng Anh Dũng 060325T
13 Ly Sinh Vinh 070382T
13 Nguyen Hoang Thanh 070287T
13 Le Thanh Tung 070324T
13 Nguyen Hoang Thinh 070319T
13 Le Quang Vinh 070381T
13 Pham Quang Vu 070402T

Comments