Chuẩn bị làm bài tập lớn

posted Apr 22, 2011, 8:27 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 22, 2011, 8:39 PM ]
Để chuẩn bị cho việc làm bài tập lớn quản lí dự án phần mềm trong phần mềm mô phỏng, các nhóm cần chuẩn bị như sau:

1. Mỗi nhóm ít nhất có 1 laptop chạy hệ điều hành Windows.
2. Trong laptop được cài sẵn một số phần mềm chuyên dụng như MS Project, Excel.
3. Đọc kĩ ví dụ 03 trong file bài tập thầy đã gửi.
4. Có thể lập trước kế hoạch thực hiện dự án và phân công nhân sự trước ở nhà.

Ngày dự kiến thực hiện bài tập lớn: 07TH1D 27/04/2011 - 07TH3D 28/03/2011
Comments