2011-tdt-spm-announcements

Điểm thi 20%

posted May 13, 2011, 5:45 AM by Tai Huynh


Điểm thuyết trình + bài tập lớn lớp 07TH1D

posted Apr 29, 2011, 8:13 AM by Tai Huynh   [ updated Apr 29, 2011, 8:14 AM ]


Điểm thuyết trình + bài tập lớn lớp 07TH3D

posted Apr 29, 2011, 5:34 AM by Tai Huynh


Chuẩn bị làm bài tập lớn

posted Apr 22, 2011, 8:27 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 22, 2011, 8:39 PM ]

Để chuẩn bị cho việc làm bài tập lớn quản lí dự án phần mềm trong phần mềm mô phỏng, các nhóm cần chuẩn bị như sau:

1. Mỗi nhóm ít nhất có 1 laptop chạy hệ điều hành Windows.
2. Trong laptop được cài sẵn một số phần mềm chuyên dụng như MS Project, Excel.
3. Đọc kĩ ví dụ 03 trong file bài tập thầy đã gửi.
4. Có thể lập trước kế hoạch thực hiện dự án và phân công nhân sự trước ở nhà.

Ngày dự kiến thực hiện bài tập lớn: 07TH1D 27/04/2011 - 07TH3D 28/03/2011

Danh sách nhóm lớp 07TH1D

posted Mar 24, 2011, 11:02 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 24, 2011, 11:02 PM ]

nhóm 1 Nguyễn Văn Đại 070007T
Huỳnh Lê Quang Dũng 070061T
Ngô Thị Mỹ Hạnh 070096T
Nguyễn Thu Hương 070082T
nhóm 2 Nguyễn Thị Hường 070098T
Đỗ Quý Hiệu 070108T
Nguyễn Thị Kim Huệ 070130T
Trần Thanh Hoàng 070123T
Lý Chí Tài 070498M
Nguyễn Phạm Quang Việt 070520M
nhóm 3 Nguyễn Duy Bảo 070040T
Lương Nguyễn Trung Hiếu 070110T
Trần Minh Tùng 070326T
Dương Kiếm Anh 070022T
Đặng Huy Dũng 070060T
Dương Phi Bảo 070039T
Nguyễn Kim Huy 070135T
nhóm 4 Nguyễn Thành Công 070044T
Huỳnh Hữu Hồng Huệ 070129T
Hoàng Minh Hải 070089T
Tô Tiến Dũng 070065T
Đinh Vũ Trường Giang 070077T
Trương Trung Hiếu 070112T
nhóm 5 Võ Hoàng Bảo 070042T
Trần Tấn Duy 070075T
Phạm Phú Cường 070047T
Ngô Thị Kim Chi 070054T
Huỳnh Thị Ngọc Hương 070080T
nhóm 6 Nguyễn Đặng Hoa Cương 070045T
Dư Thanh Danh 070056T
Trần Hoàng An 070021T
Bùi Văn Bình 070036T
Huỳnh Nguyễn Duy 070068T
nhóm 7 Phạm Thi Hà 070085T
Trần Anh Hào 070088T
Nguyễn Thị Ngọc Hân 070079T
Hà Thị Kim Phượng 070052T
Đặng Thanh Hiếu 070109T
Phạm Hứa Yên 070525M
nhóm 8 Nguyễn Tuấn Anh 070027T
Nguyễn Thanh Hoàng 070122T
Lê Văn Hoàng 070457M
Hoàng Chí Quang 060092T
nhóm 9 Nguyễn Trung Đức 070016T
Diệp Quốc Huy 070133T
Trần Nguyễn Minh Cường 070049T
Lê Duy 070069T
Nguyễn Minh Hoàng 070120T
Đỗ Việt Tuyến 070517M
nhóm 10 Phạm Duy Thanh 910099T
Phạm Ngọc Thao 910100T
Nguyễn Văn Thanh 910253T
Nguyễn Việt Quân 060096T
nhóm 11 Nguyễn Văn Dũng 070064T
Trần Văn Hoài 070116T
Lưu Văn Minh Tri 070351T
Nguyễn Tấn Hoàng 070121T
Lê Thị Mỹ Hằng 070078T
nhóm 12 Đặng Quốc Bình 070032T
Phạm Văn Hiệp 070106T
Phan Đăng Thuận Hà 070086T
Phạm Phương Hồng Ngữ 910085T
Nguyển Đắc Phúc An 070018T
nhóm 13 Nguyễn Trọng Hảo 070095T
Phan Thanh Hải 070092T
Phạm Đăng Hưng 070114T
Trần Minh Tùng 070326T
nhóm 14 Võ Minh Hiếu 060023T
Đoàn Thanh Hải 060030T
Nguyễn Đình Minh Quân 060097T
Quách Tuấn Khải 060041T
Nguyễn Thanh Sang 060100T
nhóm 15 Nguyễn Anh Duy 070073T
Lý Hoàng Chương 070053T
Nhan Nguyễn Quốc Bảo 070041T
Nguyễn Công Danh 070057T
Huỳnh Ngọc Ân 070009T

Danh sách nhóm lớp 07TH3D

posted Mar 24, 2011, 2:21 AM by Tai Huynh   [ updated Mar 24, 2011, 2:23 AM ]

1 Nguyễn Hữu Bảo Trân 070343T
1 Lê Hữu Thọ 070304T
1 Trần Khắc Trí 070363T
1 Nguyễn Hữu Tín 070377T
1 Lưu Hoàng Vũ 070395T
1 Võ Thiện Trí 070364T
2 Ngô Đình Thạnh 070302T
2 Nguyễn Chí Thanh 070307T
2 Nguyễn Việt Thắng 070299T
2 Nguyễn Công Thanh 070306T
2 Nguyễn Duy Tân 070277T
2 Phan Đức Vĩnh 070405T
3 Nguyễn Thanh Tùng 070325T
3 Vũ Thị Thảo 070295T
3 Hà Vương Giáng Trinh 070352T
3 Huỳnh Thị Thanh Trúc 070354T
3 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 070309T
3 Lê Thị Hiếu Thảo 070292T
4 Võ Thị Phương Thảo 070294T
4 Huỳnh Thị Phương Trâm 070341T
4 Đinh Nhật Trung 070355T
4 Nguyễn Thị Thùy 070316T
4 Nguyễn Văn Tuấn 070370T
4 Nguyễn Xuân Vũ 070401T
5 Võ Tấn Tài 070279T
5 Hà Minh Thảo 070290T
5 Lê Nhật Trường 070347T
5 Trương Ngọc Thành 070289T
5 Phan Thị Anh Thư 070281T
5 Nguyễn Huy Vũ 060322T
6 Hồ Ngọc Thạch 070301T
6 Cao Minh Tân 070275T
6 Lê Thanh Tân 070276T
6 Lê Văn Thắm 070296T
6 Phạm Ngọc Thái 070283T
6 Phạm Ngọc Việt 070391T
7 Nguyễn Văn Trình 070340T
7 Phan Chiến Thắng 070300T
7 Nguyễn Giang Hải Vân Thiên 070313T
7 Vy Hoài Thanh 070311T
7 Trần Quốc Toản 070339T
7 Đỗ Quốc Việt 070388T
8 Nguyễn Hoàng Vũ 070396T
8 Nguyễn Quốc Vũ 070398T
8 Trần Hữu Ý 070408T
8 Hà Chí Tài 070278T
8 Đinh Quốc Thắng 070297T
8 Đỗ Khánh Tuân 070365T
9 Nguyễn Văn Tuấn Vũ 070400T
9 Nguyễn Hoàng Việt 070390T
9 Tạ Hữu Vinh 070387T
9 Cung Triều Vượng 070380T
9 Nguyễn Lê Minh Tuấn 070371T
9 Trần Phan Minh Tuấn 070374T
9 Lê Hoàng Vũ 070394T
10 Lương Tuệ Thư 070280T
10 Nguyễn Hoàng Thiện 070315T
10 Võ Minh Thu 070322T
10 Nguyễn Trần Minh Tuấn 070372T
10 Nguyễn Đức Thắng 070298T
10 Nguyễn Thành Thái 070282T
11 Phan Thị Kim Thi 070312T
11 Phạm Ngọc Tước 070334T
11 Trương Thị Cẩm Tú 070334T
11 Nguyễn Phú Vinh 070385T
11 Trịnh Văn Tú 070335T
11 Lê Trần Anh Tú 070333T
12 Hoàng Nguyễn Tổng Trưởng 070350T
12 Trần Bình Trọng 070346T
12 Chu Đại Thắng 910178T
12 Trần Đình Lâm 060222T
12 Nguyễn Đức Tuấn 060300T
12 Hoàng Anh Dũng 060325T
13 Ly Sinh Vinh 070382T
13 Nguyen Hoang Thanh 070287T
13 Le Thanh Tung 070324T
13 Nguyen Hoang Thinh 070319T
13 Le Quang Vinh 070381T
13 Pham Quang Vu 070402T

Phân công thuyết trình 07TH3D

posted Mar 17, 2011, 9:45 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 24, 2011, 11:09 PM ]

1. Tài liệu thuyết trình
 •     Head First PMP, download trong phần tài liệu (http://www.mediafire.com/?zlwzlxryygi)
2. Phân công thuyết trình:
 • Nhóm 1 thuyết trình chương 3
 • Nhóm 2 thuyết trình chương 15 - 100 câu sau
 • Nhóm 3 thuyết trình chương 10
 • Nhóm 4 thuyết trình chương 6
 • Nhóm 5 thuyết trình chương 5
 • Nhóm 6 thuyết trình chương 4
 • Nhóm 7 thuyết trình chương 15 - 100 câu đầu
 • Nhóm 8 thuyết trình chương 12
 • Nhóm 9 thuyết trình chương 8
 • Nhóm 10 thuyết trình chương 9
 • Nhóm 11 thuyết trình chương 13
 • Nhóm 12 thuyết trình chương 7
 • Nhóm 13 thuyết trình chương 11
3. Thứ tự thuyết trình:
 • Thời gian:  từ tuần 2 (11/04/2011) + mỗi buổi 3 nhóm thuyết trình
 • Thứ tự theo chương: vd tuần 2 ( nhóm 1 + 6 + 5), tuần 3 (nhóm 12 + 9 + 10) ...
 • Gửi slide cho thầy 3 ngày trước khi thuyết trình
 • In 10 bộ slide để phát trước lớp

Danh sách nhóm thuyết trình 07TH1D

posted Mar 17, 2011, 9:44 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 24, 2011, 11:01 PM ]

1. Tài liệu thuyết trình:
 • Head First PMP 
2. Phân công thuyết trình:
 • Nhóm 1 thuyết trình chương 12.
 • Nhóm 2 thuyết trình chương 8.
 • Nhóm 3 thuyết trình chương 2.
 • Nhóm 4 thuyết trình chương 7.
 • Nhóm 5 thuyết trình chương 4.
 • Nhóm 6 thuyết trình chương 13.
 • Nhóm 7 thuyết trình chương 6.
 • Nhóm 8 thuyết trình chương 3.
 • Nhóm 9 thuyết trình chương 14.
 • Nhóm 10 thuyết trình chương 9.
 • Nhóm 11 thuyết trình chương 10.
 • Nhóm 12 thuyết trình chương 11.
 • Nhóm 13 thuyết trình chương 15 - 100 câu sau.
 • Nhóm 14 thuyết trình chương 5.
 • Nhóm 15 thuyết trình chương 15 - 100 câu đầu.

1-8 of 8