TRANG CHỦ‎ > ‎

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG - QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM - 2011

Recent Announcements

 • Điểm thi 20%
  Posted May 13, 2011, 5:46 AM by Tai Huynh
 • Điểm thuyết trình + bài tập lớn lớp 07TH1D
  Posted Apr 29, 2011, 8:14 AM by Tai Huynh
 • Điểm thuyết trình + bài tập lớn lớp 07TH3D
  Posted Apr 29, 2011, 5:39 AM by Tai Huynh
 • Chuẩn bị làm bài tập lớn Để chuẩn bị cho việc làm bài tập lớn quản lí dự án phần mềm trong phần mềm mô phỏng, các nhóm cần chuẩn bị như sau:1. Mỗi nhóm ...
  Posted Apr 22, 2011, 8:39 PM by Tai Huynh
 • Danh sách nhóm lớp 07TH1D nhóm 1 Nguyễn Văn Đại 070007T Huỳnh Lê Quang Dũng 070061T Ngô Thị Mỹ Hạnh 070096T Nguyễn Thu Hương 070082T nhóm 2 Nguyễn Thị Hường 070098T Đỗ Quý Hiệu 070108T ...
  Posted Mar 24, 2011, 11:02 PM by Tai Huynh
Showing posts 1 - 5 of 8. View more »

Recent Files

 • Head First PMP   0k - Mar 17, 2011, 9:41 PM by Tai Huynh (v3)
  ‎Head First PMP‎
 • PM BOK4   0k - Feb 28, 2011, 11:10 PM by Tai Huynh (v3)
  ‎Project Management Body of Knowledge 4‎
Showing 2 files from page 2011-hcmus-spm-files.