TRANG CHỦ‎ > ‎

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG - PTTK HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - 2011

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
  1. Tạo tài khoản Dropbox http://db.tt/A7jHMn3
  2. Download bài giảng http://db.tt/2wcSVJb5
THÔNG BÁO
  • 28/12/2011: Báo cáo bài tập lớn tại B408, ca 1 + 2
  • 24/09/2011: Cập nhật slide trong link dropbox.
Comments