JTextArea bị tràn

posted Mar 9, 2011, 8:45 AM by Tai Huynh   [ updated Mar 9, 2011, 8:48 AM ]
HỏiCho em hỏi về JTextArea trong bài của em, em không thể cố định textarea để khi viết một đoạn văn dài không bị lấn ra ngoài ạ. 
Đáp: Em nên tạo một JScrollPane bên ngoài trước và gắn JTextField vào trong JScrollPane. Tham khảo thêm ở link này nhé http://www.leepoint.net/notes-java/GUI/components/40textarea/25ex-textarea.html
Comments