Thông báo học bù

posted Mar 23, 2011, 7:55 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 23, 2011, 7:56 PM ]
Lớp 07TH1D học bù môn Java vào chiều thứ 6 tại phòng B306 (thay vì C411 như thông báo cũ)
Lớp 07TH3D học bù môn Java vào sáng thứ 7 tại phòng C208
Comments