Điểm cuối kì

posted Jul 10, 2011, 7:05 PM by Tai Huynh   [ updated Jul 18, 2011, 2:07 AM ]
Sinh viên:    1. Hoàng Duy Khánh 0711303  | 2. Trần Minh Hiền 0711311 | 3. Nguyễn Hoàng Linh 0711287 | 4. Trương Việt Chương 0711283  | 5. Phan Vĩnh Phúc 0711317 | 6. Trần Lưu Niệm 0711293 | 7. Kim Quốc Việt 0711327 
Điểm:           7.5
---------------------
Sinh viên:    1. Triệu Nguyên 0711152 | 2. Nguyễn Thành Nam 0711146 | 3. Nguyễn Văn Nhân - 0711157 | 4. Nguyễn Thị Hồng - 0711084 | 5. Trương Thị Mỹ Lệ - 0711130 | 6. Cao Thị Tuyết Hồng – 0711083 | 7. Võ Xuân Phước 0711172
Điểm:           7.0
---------------------
Sinh viên:    1. Nguyễn Quốc Nhật 0711162 | 2. Mai Hoàng Lộc 0711121 | 3. Nguyễn Đình Quý 0711182 | 4. Nguyễn Anh Thơ 0711202 | 5. Huỳnh Thị Kim Sa 0711189 | 6. Phạm Thị Kim Hằng 0711075
Điểm:           7.5
---------------------
Sinh viên:    1. Huỳnh Nguyễn Kim Hoa 0711100 | 2. Mai Hải Hùng 0711086 | 3. Nguyễn Vĩnh Hưng 0711096 | 4. Phạm Ngọc Mai 0711141 | 5. Trần Thị Kim Ngọc 0711149 | 6. Đặng Hoàng Nhật 0711161
Điểm:           7.5
---------------------
Sinh viên:    1.Nguyễn Anh Minh 0711143 | 2. Trần Quốc Thái 0711199 | 3. Trần Đình Thi 0711219 | 4. Hà Trọng Trung 0711243 | 5. Dương Đức Trí 0711252 | 6. Nguyễn Đình Khôi 0711110    
Điểm:           7.0
---------------------
Sinh viên:    1. Khuất Huy Thuận 0711225 | 2. Võ Thành Thắng 0711211 | 3. Trần Anh Sĩ 0711192 | 4. Phùng Xuân Quang  0711180 | 5. Trần Đức Luân 0711138 | 6. Trần Hữu Hồng 0711185
Điểm:           8.5
---------------------
Sinh viên:    1. Nguyễn Duy Thanh - 0711215 | 2. Nguyễn Đang Trường - 0711241 | 3. Huỳnh Ngọc Trinh - 0811176 | 4. Trịnh Toàn Trung - 0711023 | 5. Hà Hoàng Sơn - 0711185 | 6. Phạm Ngọc Hoài - 0711098 | 7. Trần Thị Nhật Linh - 0711127
Điểm:           7.0
 ---------------------
Sinh viên:   1. Phan Thanh Vũ 0711271 | 2. Trương Như Vinh 0711268 | 3. Nguyễn Hữu Tình 0711193 | 4. Thái Thanh Sơn 0711188 | 5. Lý Dì Chi 0711055 | 6. Võ Minh Vương 0711267 
Điểm:           8.5
 ---------------------
Sinh viên:    Hoàng Anh Tuấn    
Điểm:           7.5
Comments