2011-hcmus-spm-announcements


Điểm cuối kì

posted Jul 10, 2011, 7:05 PM by Tai Huynh   [ updated Jul 18, 2011, 2:07 AM ]

Sinh viên:    1. Hoàng Duy Khánh 0711303  | 2. Trần Minh Hiền 0711311 | 3. Nguyễn Hoàng Linh 0711287 | 4. Trương Việt Chương 0711283  | 5. Phan Vĩnh Phúc 0711317 | 6. Trần Lưu Niệm 0711293 | 7. Kim Quốc Việt 0711327 
Điểm:           7.5
---------------------
Sinh viên:    1. Triệu Nguyên 0711152 | 2. Nguyễn Thành Nam 0711146 | 3. Nguyễn Văn Nhân - 0711157 | 4. Nguyễn Thị Hồng - 0711084 | 5. Trương Thị Mỹ Lệ - 0711130 | 6. Cao Thị Tuyết Hồng – 0711083 | 7. Võ Xuân Phước 0711172
Điểm:           7.0
---------------------
Sinh viên:    1. Nguyễn Quốc Nhật 0711162 | 2. Mai Hoàng Lộc 0711121 | 3. Nguyễn Đình Quý 0711182 | 4. Nguyễn Anh Thơ 0711202 | 5. Huỳnh Thị Kim Sa 0711189 | 6. Phạm Thị Kim Hằng 0711075
Điểm:           7.5
---------------------
Sinh viên:    1. Huỳnh Nguyễn Kim Hoa 0711100 | 2. Mai Hải Hùng 0711086 | 3. Nguyễn Vĩnh Hưng 0711096 | 4. Phạm Ngọc Mai 0711141 | 5. Trần Thị Kim Ngọc 0711149 | 6. Đặng Hoàng Nhật 0711161
Điểm:           7.5
---------------------
Sinh viên:    1.Nguyễn Anh Minh 0711143 | 2. Trần Quốc Thái 0711199 | 3. Trần Đình Thi 0711219 | 4. Hà Trọng Trung 0711243 | 5. Dương Đức Trí 0711252 | 6. Nguyễn Đình Khôi 0711110    
Điểm:           7.0
---------------------
Sinh viên:    1. Khuất Huy Thuận 0711225 | 2. Võ Thành Thắng 0711211 | 3. Trần Anh Sĩ 0711192 | 4. Phùng Xuân Quang  0711180 | 5. Trần Đức Luân 0711138 | 6. Trần Hữu Hồng 0711185
Điểm:           8.5
---------------------
Sinh viên:    1. Nguyễn Duy Thanh - 0711215 | 2. Nguyễn Đang Trường - 0711241 | 3. Huỳnh Ngọc Trinh - 0811176 | 4. Trịnh Toàn Trung - 0711023 | 5. Hà Hoàng Sơn - 0711185 | 6. Phạm Ngọc Hoài - 0711098 | 7. Trần Thị Nhật Linh - 0711127
Điểm:           7.0
 ---------------------
Sinh viên:   1. Phan Thanh Vũ 0711271 | 2. Trương Như Vinh 0711268 | 3. Nguyễn Hữu Tình 0711193 | 4. Thái Thanh Sơn 0711188 | 5. Lý Dì Chi 0711055 | 6. Võ Minh Vương 0711267 
Điểm:           8.5
 ---------------------
Sinh viên:    Hoàng Anh Tuấn    
Điểm:           7.5

Điểm thuyết trình

posted Apr 29, 2011, 7:32 PM by Tai Huynh

Thời gian:    26/03/2011
Chủ đề:        PROJECT INTEGRATION  MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Hoàng Duy Khánh 0711303  | 2. Trần Minh Hiền 0711311 | 3. Nguyễn Hoàng Linh 0711287 | 4. Trương Việt Chương 0711283  | 5. Phan Vĩnh Phúc 0711317 | 6. Trần Lưu Niệm 0711293 | 7. Kim Quốc Việt 0711327 
Điểm:           7.5
---------------------
Thời gian:    26/03/2011
Chủ đề:        PROJECT SCOPE MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Triệu Nguyên 0711152 | 2. Nguyễn Thành Nam 0711146 | 3. Nguyễn Văn Nhân - 0711157 | 4. Nguyễn Thị Hồng - 0711084 | 5. Trương Thị Mỹ Lệ - 0711130 | 6. Cao Thị Tuyết Hồng – 0711083 | 7. Võ Xuân Phước 0711172
Điểm:           7.5
---------------------
Thời gian:    09/04/2011
Chủ đề:        PROJECT TIME MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Nguyễn Quốc Nhật 0711162 | 2. Mai Hoàng Lộc 0711121 | 3. Nguyễn Đình Quý 0711182 | 4. Nguyễn Anh Thơ 0711202 | 5. Huỳnh Thị Kim Sa 0711189 | 6. Phạm Thị Kim Hằng 0711075
Điểm:           7.0
---------------------
Thời gian:    09/04/2011
Chủ đề:        PROJECT COST MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Huỳnh Nguyễn Kim Hoa 0711100 | 2. Mai Hải Hùng 0711086 | 3. Nguyễn Vĩnh Hưng 0711096 | 4. Phạm Ngọc Mai 0711141 | 5. Trần Thị Kim Ngọc 0711149 | 6. Đặng Hoàng Nhật 0711161
Điểm:           7.0
---------------------
Thời gian:    16/04/2011
Chủ đề:        PROJECT QUALITY MANAGEMENT
Sinh viên:    1.Nguyễn Anh Minh 0711143 | 2. Trần Quốc Thái 0711199 | 3. Trần Đình Thi 0711219 | 4. Hà Trọng Trung 0711243 | 5. Dương Đức Trí 0711252 | 6. Nguyễn Đình Khôi 0711110    
Điểm:           7.5
---------------------
Thời gian:    16/04/2011
Chủ đề:        PROJECT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Khuất Huy Thuận 0711225 | 2. Võ Thành Thắng 0711211 | 3. Trần Anh Sĩ 0711192 | 4. Phùng Xuân Quang  0711180 | 5. Trần Đức Luân 0711138 | 6. Trần Hữu Hồng 0711185
Điểm:           9.0
---------------------
Thời gian:    23/04/2011
Chủ đề:        PROJECT RISK MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Nguyễn Duy Thanh - 0711215 | 2. Nguyễn Đang Trường - 0711241 | 3. Huỳnh Ngọc Trinh - 0811176 | 4. Trịnh Toàn Trung - 0711023 | 5. Hà Hoàng Sơn - 0711185 | 6. Phạm Ngọc Hoài - 0711098 | 7. Trần Thị Nhật Linh - 0711127
Điểm:           7.5
 ---------------------
Thời gian:    23/04/2011
Chủ đề:        PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
Sinh viên:   1. Phan Thanh Vũ 0711271 | 2. Trương Như Vinh 0711268 | 3. Nguyễn Hữu Tình 0711193 | 4. Thái Thanh Sơn 0711188 | 5. Lý Dì Chi 0711055 | 6. Võ Minh Vương 0711267
Điểm:           8.5
 ---------------------
Thời gian:    23/04/2011
Chủ đề:        PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
Sinh viên:    bạn khóa 08 (quên tên?)
Điểm:           7.0

Thông báo về ngày 07/05 và ngày 14/05

posted Apr 29, 2011, 7:11 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 29, 2011, 7:17 PM ]

13h00 07/05/2011 F301, thầy giải thích về bài tập lớn và yêu cầu chuẩn bị (bài tập 3 trong file đính kèm)
13h00 14/05/2011 F301, thực hiện bài tập trên phần mềm mô phỏng (đọc kĩ thông báo về chuẩn bị làm bài).

Chuẩn bị làm bài tập lớn

posted Apr 22, 2011, 8:24 PM by Tai Huynh

Để chuẩn bị cho việc làm bài tập lớn quản lí dự án phần mềm trong phần mềm mô phỏng, các nhóm cần chuẩn bị như sau:

1. Mỗi nhóm ít nhất có 1 laptop chạy hệ điều hành Windows.
2. Trong laptop được cài sẵn một số phần mềm chuyên dụng như MS Project, Excel.
3. Đọc kĩ ví dụ 03 trong file bài tập thầy đã gửi.
4. Có thể lập trước kế hoạch thực hiện dự án và phân công nhân sự trước ở nhà.

Ngày dự kiến thực hiện bài tập lớn: 14/05/2011

Slide nhóm 5,6,7,8

posted Apr 22, 2011, 8:06 PM by Tai Huynh

nhóm 5: quality management
nhóm 6: human resource management
nhóm 7: risk management
nhóm 8: procurement management

Slide nhóm 3 + 4

posted Mar 30, 2011, 12:26 AM by Tai Huynh   [ updated Apr 4, 2011, 5:08 PM ]

Slide của nhóm 3 (project time  management). 
Slide của nhóm 4 (project cost management). 

Slide nhóm 1 + 2

posted Mar 24, 2011, 7:52 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 4, 2011, 5:10 PM ]

Slide của nhóm 1 (Integrated Management) 
Slide của nhóm 2 (Scope Management)

Gửi slide cho thầy trước khi báo cáo 1 tuần

posted Mar 10, 2011, 7:56 AM by Tai Huynh   [ updated Mar 10, 2011, 7:58 AM ]

Theo thống nhất buổi học đầu tiên, các nhóm sẽ gửi slide cho thầy 1 tuần trước khi thuyết trình. Riêng 2 nhóm đầu tiên cho phép gửi trước 3 ngày. Do vậy, Nhóm 1 (TT2C) và nhóm 2 (NTT) gửi slide cho thầy vào giữa tuần sau nhé.

Trình tự thuyết trình

posted Mar 4, 2011, 10:46 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 26, 2011, 1:17 AM ]

Thời gian:    26/03/2011
Chủ đề:        PROJECT INTEGRATION  MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Hoàng Duy Khánh 0711303  | 2. Trần Minh Hiền 0711311 | 3. Nguyễn Hoàng Linh 0711287 | 4. Trương Việt Chương 0711283  | 5. Phan Vĩnh Phúc 0711317 | 6. Trần Lưu Niệm 0711293 | 7. Kim Quốc Việt 0711327 
---------------------
Thời gian:    26/03/2011
Chủ đề:        PROJECT SCOPE MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Triệu Nguyên 0711152 | 2. Nguyễn Thành Nam 0711146 | 3. Nguyễn Văn Nhân - 0711157 | 4. Nguyễn Thị Hồng - 0711084 | 5. Trương Thị Mỹ Lệ - 0711130 | 6. Cao Thị Tuyết Hồng – 0711083 | 7. Võ Xuân Phước 0711172
---------------------
Thời gian:    09/04/2011
Chủ đề:        PROJECT TIME MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Nguyễn Quốc Nhật 0711162 | 2. Mai Hoàng Lộc 0711121 | 3. Nguyễn Đình Quý 0711182 | 4. Nguyễn Anh Thơ 0711202 | 5. Huỳnh Thị Kim Sa 0711189 | 6. Phạm Thị Kim Hằng 0711075
---------------------
Thời gian:    09/04/2011
Chủ đề:        PROJECT COST MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Huỳnh Nguyễn Kim Hoa 0711100 | 2. Mai Hải Hùng 0711086 | 3. Nguyễn Vĩnh Hưng 0711096 | 4. Phạm Ngọc Mai 0711141 | 5. Trần Thị Kim Ngọc 0711149 | 6. Đặng Hoàng Nhật 0711161
---------------------
Thời gian:    16/04/2011
Chủ đề:        PROJECT QUALITY MANAGEMENT
Sinh viên:    1.Nguyễn Anh Minh 0711143 | 2. Trần Quốc Thái 0711199 | 3. Trần Đình Thi 0711219 | 4. Hà Trọng Trung 0711243 | 5. Dương Đức Trí 0711252 | 6. Nguyễn Đình Khôi 0711110    
---------------------
Thời gian:    16/04/2011
Chủ đề:        PROJECT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Khuất Huy Thuận 0711225 | 2. Võ Thành Thắng 0711211 | 3. Trần Anh Sĩ 0711192 | 4. Phùng Xuân Quang  0711180 | 5. Trần Đức Luân 0711138 | 6. Trần Hữu Hồng 0711185
---------------------
Thời gian:    23/04/2011
Chủ đề:        PROJECT RISK MANAGEMENT
Sinh viên:    1. Nguyễn Duy Thanh - 0711215 | 2. Nguyễn Đang Trường - 0711241 | 3. Huỳnh Ngọc Trinh - 0811176 | 4. Trịnh Toàn Trung - 0711023 | 5. Hà Hoàng Sơn - 0711185 | 6. Phạm Ngọc Hoài - 0711098 | 7. Trần Thị Nhật Linh - 0711127
 ---------------------
Thời gian:    23/04/2011
Chủ đề:        PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
Sinh viên:   1. Phan Thanh Vũ 0711271 | 2. Trương Như Vinh 0711268 | 3. Nguyễn Hữu Tình 0711193 | 4. Thái Thanh Sơn 0711188 | 5. Lý Dì Chi 0711055 | 6. Võ Minh Vương 0711267

Hình thức đánh giá môn học

posted Feb 26, 2011, 1:50 AM by Tai Huynh   [ updated Feb 26, 2011, 2:04 AM ]

Điểm cuối kì = 40% điểm thuyết trình + 60% điểm bài tập nhóm
  • Thuyết trình:
    • Mỗi nhóm thực hiện đọc, tìm hiểu và trình bày lại 1 phần trong tài liệu môn học (PMP-BOK 4)
    • Bắt đầu thuyết trình từ tuần 19/03 (nhóm 1) đến 07/05 (nhóm 8). Ngày 23/04 sẽ có 2 nhóm thuyết trình bù cho ngày 30/04 được nghỉ.
  • Bài tập nhóm:
    • Mỗi nhóm phân tích kĩ dự án mẫu và nhập vào phần mềm mô phỏng.
    • Thực hiện quản lý dự án trên phần mềm mô phỏng vào ngày 21/05.

1-10 of 10