TRANG CHỦ‎ > ‎

ĐH KHTN - PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - 2011

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
  1. Tạo tài khoản Dropbox http://db.tt/A7jHMn3
  2. Download bài giảng http://db.tt/2wcSVJb5
THÔNG BÁO
  • 31/12/2011: Học bù tại E202
  • 18/11/2011: Nghỉ học ngày 19/11/2011 và ngày 26/11/2011.
  • 24/09/2011: Cập nhật slide trong link dropbox.
Comments