Báo cáo lần 2

posted Apr 13, 2011, 7:21 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 13, 2011, 7:22 PM ]
Các nhóm lần 1 chưa gặp thầy in báo cáo và đến gặp thầy lúc 8h30 thứ 3 19/04 tuần sau tại VPK.
Comments