2011-tdt-doan-thongbao

Nộp đồ án cuối kì

posted May 12, 2011, 8:04 PM by Tai Huynh   [ updated May 12, 2011, 8:09 PM ]

 • Thông báo về việc nộp đồ án 1 và 2 như sau:
  • Ngày nộp đồ án: 16/05/2011
  • Hình thức nộp đồ án: Bản in + Qua email
   • Bản in:
    • In slide thuyết trình (4 slide 1 trang)
    • CD theo cấu trúc thư mục sau
     • Documents: File ppt thuyết trình
     • Source: Source code (zip) + Database (zip) đồ án
     • Reference: Các tài liệu tham khảo khác.
   • Qua email:
    • Gửi mail đến: hlttai @ itam.tdt.edu.vn
    • Tiêu đề mail: [TDT][DOAN] MSSV1 + MSSV2 ...
    • Nội dung mail:
     • Loại đồ án:
     • Danh sách sinh viên:
     • Đính kèm file ppt

Báo cáo lần 2

posted Apr 13, 2011, 7:21 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 13, 2011, 7:22 PM ]

Các nhóm lần 1 chưa gặp thầy in báo cáo và đến gặp thầy lúc 8h30 thứ 3 19/04 tuần sau tại VPK.

Báo cáo lần 1

posted Mar 25, 2011, 11:33 PM by Tai Huynh   [ updated Mar 25, 2011, 11:35 PM ]

1. Các nhóm thầy đã email hẹn gặp vào thứ 3 tuần sau (29/03) nhớ in báo cáo ra trước và đến đúng giờ.
2. Các nhóm thầy yêu cầu sửa lại báo cáo thì nộp lại trong tuần sau (28-31/03)

Kế hoạch thực hiện đồ án

posted Mar 16, 2011, 7:06 PM by Tai Huynh   [ updated Apr 13, 2011, 7:21 PM ]

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
  • Tuần 01 - 02 (12/03/2011):
   • Mục tiêu: Tìm hiểu tổng quan về đề tài, chọn ứng dụng website để xây dựng (đối với các đề tài áp dụng công nghệ)
   • Báo cáo kế hoạch thực hiện đề tài (xem nội dung bên dưới)
  • Tuần 03 - 06 (09/04/2011):
   • Mục tiêu: Tìm hiểu về công nghệ / framework
  • Tuần 07 - 08 (23/04/2011):
   • Mục tiêu: Phân tích khả năng đáp ứng của công nghệ / framework với đề tài của mình
  • Tuần 09 - 12 (21/05/2011):
   • Mục tiêu: Hiện thực ứng dụng
  • Tuần 12 (21/05/2011):
   • Báo cáo cuối kì

1-4 of 4