TRANG CHỦ‎ > ‎

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỒ ÁN - 2010 - HK2

Bảng theo dõi tình hình thực hiện đồ án


Recent Announcements

 • Nộp đồ án cuối kì Thông báo về việc nộp đồ án 1 và 2 như sau:Ngày nộp đồ án: 16/05/2011Hình thức nộp đồ án: Bản in + Qua emailBản in ...
  Posted May 12, 2011, 8:09 PM by Tai Huynh
 • Báo cáo lần 2 Các nhóm lần 1 chưa gặp thầy in báo cáo và đến gặp thầy lúc 8h30 thứ 3 19/04 tuần sau tại VPK.
  Posted Apr 13, 2011, 7:22 PM by Tai Huynh
 • Báo cáo lần 1 1. Các nhóm thầy đã email hẹn gặp vào thứ 3 tuần sau (29/03) nhớ in báo cáo ra trước và đến đúng giờ.2. Các nhóm thầy yêu ...
  Posted Mar 25, 2011, 11:35 PM by Tai Huynh
 • Kế hoạch thực hiện đồ án KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁNTuần 01 - 02 (12/03/2011):Mục tiêu: Tìm hiểu tổng quan về đề tài, chọn ứng dụng website để xây dựng (đối với ...
  Posted Apr 13, 2011, 7:21 PM by Tai Huynh
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »


Subpages (1): 2011-tdt-doan-thongbao
Comments