Danh sách thuyết trình

posted Feb 25, 2012, 12:52 AM by Tai Huynh   [ updated Apr 1, 2012, 5:16 PM ]
NHÓM HỌ TÊN MSSV ĐỀ TÀI
1 Nguyễn Thị Trúc Linh 50903059 PMBOK - Chapter 2
Đào Trọng Nghĩa 50903072
Đào Vĩnh Phúc 50903009
Thái Thị Hiệp 50903037
2 Trần Quan Tùng 50903228 PMBOK - Chapter 3
Lê Cao Trí 50903135
Nguyễn Ngọc Bảo 50903161
Đào Đức Công 50903012
3 Phùng Văn Trúc 080107T PMBOK - Chapter 4
Phan Văn Thắng 080087T
Mai Thành Tiến 080097T
Lê Văn Hoàng 080037T
4 Nguyễn Thị Phương Thy 50903128 PMBOK - Chapter 5
Đào Quang Vinh 50903156
Huỳnh Tiến Đạt 50903023
Phạm Đình Thắng 50903116
5 Trương Tấn Hoàng 081255T PMBOK - Chapter 6
Bùi Nhân Hậu 081248T
Lý Minh Hùng 080043T
Lưu Nguyễn Hoàng Quân 081284T
Thái Mạnh Huy 081261T
6 Phan Thanh Quốc 50903093 PMBOK - Chapter 7
Ngô Quang Đạo 50903021
Lại Ngọc Huy  
Tăng Quốc Văn 50903155
7 Huỳnh Thị Cẩm Vâng 50903231 PMBOK - Chapter 8
Phan Thị Thu Trang 50903220
Võ Minh Thy 50903218
Bùi Thị Thanh Loan 50903060
8 Võ Thị Anh Đào 50903020 PMBOK - Chapter 9
Trần Thị Ngọc Thảo 50903113
Nguyễn Ngọc Kim Liên 50903057
Trần Thị Ngọc Hương 50903053
9 Huỳnh Anh Trung 50983145 PMBOK - Chapter 10
Võ Văn Tấn 50983119
Nguyễn Đình Hải 50983045
Nguyễn Hoài Vũ 50983159
Võ Hùng Mạnh 50983084
10 Phan Thành Long 50903192 PMBOK - Chapter 11
Nguyễn Thanh Phương 50903210
Hồ Văn Lộc 50903062
Nguyễn Tấn Huy 50903052
11 Vòng Chiến Mình 50983090 PMBOK - Chapter 12
Nguyễn Thị Hiền Ni 50983098
Phan Nguyễn Anh Phương 50983134
Đặng Huỳnh Công Tâm 50983116
12 Hoàng Uyên Trúc Anh 50983019 MS Project - Chapter II (4 -12)
Phạm Thị Thương 50983136
Đoàn Thy Hương 50983059
Tô Cao Nguyên 50983010
Võ Văn Tiền 51183097
13 Trần Hữu Tài 50903099 MS Project - Chapter II (4 -12)
Lê Phan Tuyết Minh 50903068
Trương Đình Khoa 081266T
Nguyễn Duy Ngân 50903199
14 Đặng Huy Minh 50983085 MS Project - Chapter III (13 -17)
Nguyễn Duy Long 50983074
Lê Tuấn Kiệt 50983067
Hoàng Tiến Hòa

Hồ Minh Đức
50983004

070013T
15 Nguyễn Anh Khoa 080049T MS Project - Chapter III (13 -17)
Lê Văn Vương 080115T
Nguyễn Văn Đông  080025T
16 Quách Tuấn Minh 080065T MS Project - Chapter IV (18 -23)
Nguyễn Hoàng Sơn 080080T
Hứa Vinh Thức 080094T
Lê Đức Nam 080068T
17 Nguyễn Viết Trung 50903143 MS Project - Chapter IV (18 -23)
Trần Duy Long 50903061
Nguyễn Đại Dương 50903019
Phạm Ngọc Tân 50903214
18 Mai Vũ Tuyên 50903154 PMP Certification
Trịnh Thị Mỹ Hồng 50903180
Lê Trùng Dương 50903170
Võ Xuân Đài 50903172
Comments